"Bilo je to vrijeme u kojem je ovo bio grad u kome su kuće bile ušuškane u zelenilu. Vrijeme kada je uz more ponosno dimio bučni, garavi Ćiro, tada malo tehnološko čudo, slutnja dalekog svijeta, drugačijeg i nepoznatog.
Omeđen suncem, morem i vjetrom moj šaroliki svijet imao je neobično živahan komšiluk. Sa jedne strane ulice živjeli

su u nekom, sada mi se čini, prećutnom saglasju, koje se počesto i bučno prekidalo, dimnjičar Njunjo, limar Nino, obućar Pipo, brico, sajdžija, krojačica... Preko puta su bili gradonačelnik, admiral, doktor, arhitekta... A odozdo sa Škvera dopirali su takmičarski pokliči i zvižduci vaterpolista, plivača i navijača, odakle je mirisala riba i mahala nam jedra.
  Meni, malom ratniku, spremnom na pustolovine i vješto osvajanje nekih novih svijetova, džepovi su uvek bili puni nješpula, košćela, pinjula, datula, mendula, žižula... Ranim jutrom, nestrpljiv da ih skupim, žurio sam svom carstvu provlačeći se kroz džunglu palmi, divovskih rogača, lovorika, prijetećih kaktusa, visokih čempresa...
  Bilo je to vrijeme jednog carastva koje je prividno palo u zaborav, vrijeme koje izaziva nesvakodnevnu tugu za onim što je prošlo i, u isto vrijeme, tihu radost zbog svih stvari prosutih pod ovim suncem ."

Dragan Jovanović Sole je rodjen u Herceg-Novom 1956.
Elektrotehnički fakutet završio 1982. godine u Beogradu.
Fakultet likovnih umetnosti završio u Beogradu 1986. godine.
Član ULUS-a od 1987. godine.
Živi i radi u Beogradu i Herceg Novom.