Samostalne izložbe:

1986.    "Metafizika", "Galerija 73", Beograd.
1995.    "Prostor" , "Galerija 73", Beograd.
2006.    "O običnom", Galerija "Sue Ryder", Herceg Novi.
2010.    "Još ponešto o običnom", Galerija "Sue Ryder", Herceg Novi.


Kolektivne izložbe:

1995.    Jesenja izložba 1994/95, "Cvijeta Zuzorić", Beograd.
1995.    Prolećna izložba 1995, "Cvijeta Zuzorić", Beograd.
1996.    Prolećna izložba 1996, "Cvijeta Zuzorić", Beograd.
1996.    Jesenja izložba 1996 "Cvijeta Zuzorić", Beograd.
1996.    37. Oktobarski salon, Beograd.
1998.    Prva godišnja izložba samostalnih likovnih umetnika članova ULUS-a.
1999.    Prolećna izložba 1999, "Cvijeta Zuzorić", Beograd.
1999.    Peti međunarodni bijenale umetnosti minijature, Gornji Milanovac.
2000.    Medjunarodna izložba, Jagodina.
2001.    Prolećna izložba, "Stara Kapetanija", Zemun.
2001.    Jesenja izložba 2001, "Cvijeta Zuzorić", Beograd.
2001.    Šesti međunarodni bijenale umetnosti minijature, Gornji Milanovac.
2002.    "Četiri bića pejzaža", "Stara Kapetanija", Zemun.
2002.    Prolećna izložba, "Stara Kapetanija", Zemun.
2003.    Sedmi međunarodni bijenale umetnosti minijature, Gornji Milanovac.
2003.    Prolećna izložba, "Stara Kapetanija", Zemun.
2003.    Zemunski salon, "Stara Kapetanija", Zemun.
2004.    "Flora i fauna", Aranđelovac, Novi Sad, Beograd.
2005.    Prolećna izložba, "Stara Kapetanija", Zemun.
2006.    Osmi međunarodni bijenale umetnosti minijature, Gornji Milanovac.
2008.    Deveti međunarodni bijenale umetnosti minijature, Gornji Milanovac.
2010.    Deseti međunarodni bijenale umetnosti minijature, Gornji Milanovac.
2012.    Jedanaesti međunarodni bijenale umetnosti minijature, Gornji Milanovac.